I foråret 2018 havde Grøften pædagogisk tilsyn.
Først med et uanmeldt besøg med gennemgang af den pædagogiske konsulents observationer gennem huset. Der blev observeret på den pædagogiske hverdag og driften.

Efterfølgende er der afholdt opfølgnings møde med områdeleder Stine Knudsen