Obligatoriske ferie og lukkedage/uger

Næstved kommunes byråd har besluttet, at Næstved Kommunes dagtilbud holder ferielukket med mulighed for pasning i 2 af Område Syds dagtilbud (et tilbud i by og et tilbud på landet) på følgende dage - Der skal ske tilmelding til pasning på NemBørn eller til daglig leder i Grøften til disse dage.
Der vil til hver periode komme opslag ud på NemBørn med tilmeldingsfrister.

De 3 dage før påske.

Dagen efter Kr. Himmelfarts dag

Sommerferieugerne: 29, 30 & 31

Dagene mellem jul og nytår.

Juleaftensdag den 24. december og grundlovsdag tilbydes der IKKE pasning.

 

Pædagogiske dage:

Udover ovenstående vil der være to pædagogiske udviklingsdage for personalet, med mulighed for at få passet børnene.
Der er en dag i foråret og en dag i efteråret.