Sygdom

  Ved sygdom

 •  Hovedreglen er, at syge børn ikke modtages i børnehusene, og at et barn med smitsom sygdom først modtages, når det ikke længere smitter og kan følge en normal hverdag.
 •  Bliver et barn sygt, mens det er i Grøften, vurderes barnets almene tilstand. Har barnet ondt nogen steder, vil det helst ligge ned og sove, vil det spise/drikke, er der evt. tegn på temperaturstigning. Hvis der er behov for at få konstateret en evt. temperaturstigning tages denne, såfremt barnet er indforstået, i øret.
 • Ved mistanke om, at barnet har fået febernedsættende medicin (ex. Panodil) tages en dialog med forældrene om dette.
 • Vurderes barnet sygt, kontaktes forældrene og der laves her en aftale om hvorvidt barnet skal hentes eller det evt. skal sove eller situationen er, at barnet kan magte, at vente på forældrene til normal gå hjem tid.

Ved smitsomme sygdomme

 • Har et eller flere børn en smitsom sygdom opsættes opslag til orientering for øvrige forældre i "indgangen".
 • Sundhedsstyrelsens retningslinjer ved smitsomme sygdomme følges. Se link
 • Vær opmærksom på hygiejnen omkring børn og voksne.
 • Smitsom sygdom kræver ekstra hygiejne opmærksomhed.

Medicingivning

 •   I situationer hvor et barn skal have medicin flere gange om dagen på lægehenvisning og altså også i tidsrummet hvor det er i børnehuset, giver personalet den medicin der er afleveret af forældrene.
 • Medicinen skal være i original emballage med barnets navn samt dosis på den pågældende medicin.
 • Det gælder efter alm. sygdomme samt ved kroniske sygdomme, hvor barnet ikke er “sygt”.
Bilag