Har du brug for nødpasning?

Har du brug for nødpasning til dit barn?

For at inddæmme coronavirus vil vi på det allerkraftigste henstille til, at I afsøger alle muligheder for selv at passe jeres børn. Men det er også klart, at det ikke er muligt for alle. Undervisningsministeriet har udmeldt følgende kriterier, for at ens barn kan komme i nødpasning:

1. 0-9-årige børn hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.

2. 0-9-årige børn hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.

3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud.
Fx børn og unge, hvor derer et meget højt skolefravær,underretninger,alvorligt syge forældre,igangværende børnesag eller etsærligt behov for støtte.

Se flereeksempler og uddybende svar på Undervisningsministeriets hjemmeside

Det er vigtigt, at du hurtigst muligt kontakter dit barns institution, hvis du har behov for nødpasning. Det er også dem, der fortæller dig, hvilken institution du skal bruge. Du kan se listen over åbne og lukkede skoler og dagtilbud med kontaktoplysninger her
Dette gælder fra 17. marts 2020.

Du kan ikke blot møde op med dit barn – du skal have en klar aftale med dit barns institution.