Hvem er vi

Velkommen til Børnehuset Ved Grøften 

Grøften er en integreret institution
med 3 vuggestue grupper med børn i alderen 0-3 år og 3 børnehave grupper med 3-6 årige børn.

Vi har en institution med en rigtig god atmosfære og plads til mangfoldighed. Her er plads til både udfoldelse og fordybelse.

Vi er en institution der vægter udeliv, som vil sige vi enten er ude hver dag på legepladsen eller på tur ud af huset hvis vejret tillader det.

Vi arbejder ofte på tværs af stuerne og det betyder at børn og personale kender hinanden godt.I Børnehuset Ved Grøften er vi 33 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn.

Vores personalegruppe består af ca. 18 voksne som er pædagoger, medhjælpere og to afdelingsledere.Vi vægter højt at have meget udeliv, hvilket betyder at vi tildeles er meget ude på vores legeplads eller ture ude af huset.

Vi er et hus præget af mangfoldighed.

Vores hus e kendetegnet ved at vores familier kommer fra mange forskellige bagrunde, nationaliteter, kulturer og religioner.

Samtidig betyder ordet mangfoldighed at vi gerne vil give børnene oplevelser, så vi får stimuleret alle deres sanser og kompetencerDerudover har vi ”løst” personale tilknyttet huset.Vi vægter højt at have meget udeliv, som betyder at vi så vidt muligt er ude, dels på vores legeplads og dels på ture ud af huset.Vi er et hus præget af mangfoldighed.Vores hus er kendetegnet ved at de familier der kommer, har mange former for nationaliteter, kulturer, religioner og baggrunde.

Samtidig betyder ordet mangfoldighed også, at vi gerne vil give børnene oplevelser, sådan at vi får stimuleret alle deres sanser og kompetencer.

 

 

 

  

Målsætninger

Vi bestræber os på;

- At give barnet en tryg hverdag i tæt kontakt med voksne.

Hvordan? - Ved at vi som voksne er nærværende og tilgodeser det enkelte barns behov.

- At give barnet mulighed for at afprøve og udvikle sociale relationer.

Hvordan? - Ved at barnet i legen får ro og tid til fordybelse i samvær med andre børn.                                                      

- At give det enkelte barn de bedste muligheder for at udvikle sig til en fri og selvstændig person.

Hvordan? - Barnet får mulighed for at vælge og have indflydelse på egen hverdag, alt efter udviklingstrin

- At give barnet mulighed for udfordringer som passer til dets udvikling og alder                                    

Hvordan? - Vi giver barnet mulighed for at videreudvikle sprog, motorik og kreativitet.

 

Som eksempler på aktiviteter kan nævnes , lege ude/inde, udflugter, emnearbejde, sang, musik, rytmik, maddag, samlingsstund. I disse aktiviteter indgår nemlig bevægelse, samvær, samarbejde, fælles oplevelser, individuelle opgaver, styrkelse af selvværd og selvtillid, afprøvning af grænser, fantasi, musik, natur, praktiske færdigheder m.m.

 


Omsorg for barnet

 

 

Omsorgen for barnet kan beskrives ved at personalet så vidt muligt skal

- gøre barnet trygt

- tage hensyn til den enkeltes aktuelle behov

- vise følelser

- være nærværende i mødet med barn og forældre

 

Dette kan opnås ved at der foretages en god indkøring i institutionen, d.v.s. at

- der er tid til snak

- der er én kontaktperson, - som skal være positivt imødekommende og lyttende

- der bygges på åbenhed, ærlighed og sympati (empati)

- der udvises fleksibilitet og engagement

- der sker en langsom tilpasning til hverdagen i institutionen.

 

Der skal være mulighed for at det enkelte barn kan få opfyldt sit behov for kontakt både fysisk og psykisk.Dette kræver en høj grad af bevidsthed hos den enkelte ansatte, om egne grænser og følelser, men også det "at være tilstede" for og med barnet.