I foråret 2018 havde Grøften pædagogisk tilsyn.

Først ved et uanmeldt besøg og derefter med et planlagt besøg med gennemgang af den pædagogiske konsulents observationer fra det uanmeldte besøg samt gennemgang af husets pædagogiske hverdag og drift.
Rapporten fra tilsynet er vedhæftet.

Efterfølgende er der holdt opfølgningsmøde med områdeleder Stine knudsen