Områdebestyrelsen for Syd

Områdebestyrelsen består af forældre- og medarbejder repræsentanter og sammensættes, så forældrerepræsentanterne altid udgør et flertal.
Alle valgte medlemmer af områdebestyrelsen har stemmeret.
Områdelederen deltager som sekretær og har ikke stemmeret.
Alle enheder/dagtilbud bør være repræsenteret i områdebestyrelsen med 1 forældrerepræsentant. Personalet repræsenteres med 2 repræsentanter.
Af hensyn til eventuelle afstemninger, har områdebestyrelsen et ulige antal medlemmer.
Udover bestyrelsens medlemmer er der valgt suppleanter for henholdsvis forældrerepræsentanter og medarbejderrepræsentanter.
En suppleant indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem udtræder.

Forældreråd

Der er oprettet et forældreråd i alle enheder/dagtilbud, bestående af forældre valgt i de enkelte huse og 1 medarbejderrepræsentant.
Antallet af forældrerepræsentanter besluttes i de enkelte huse.
Hvert forældreråd bør vælge en repræsentant til forældrebestyrelsen. Det er muligt at være repræsentant i både områdebestyrelse og forældreråd samtidig.

Under principper og retningslinier kan ses styrelsesvedtægterne.

Den daglige leder kan oplyse dig om, hvem der er institutionens repræsentant i bestyrelsen og hvem der er med lem af forældrerådet i institutionen.